Platforma ASIST

Întreprinderi sociale certificate

Întreprinderile sociale din cadrul Platformei ASIST au rolul de catalizatori, prin punerea la dispozitia tuturor a serviiilor oferite cât și a nevoilor pe care acestea le au, pentru a fi sprijiniti în rezolvarea lor.
Totodată Platforma ASIST este locul unde găsiți conexiuni valoroase în cadrul comunitații noastre și unde veți impacta direct afacerile socliale din comunitățile voastre.