Platforma ASIST

Petrecere la Curte

Descriere:

Întreprinderea socială prestează servicii de organizare evenimente, conform codului CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a. În mod particular, întreprinderea socială facilitează organizarea de petreceri la curte prin punerea la dispoziția clienților săi a un spațiu acoperit și dotat cu aparate electrocasnice: petreceri pentru copii (zile de naștere, onomastice, ”ziua copilului); petreceri pentru adulți și copii (familii); activități recreative –distractive ori zile de relaxare în aer liber pentru adulți și copii; evenimente corporate într-o ambianță plăcută și relaxantă prin punerea la dispoziție a spațiului și amenajarea acestuia într-o sală de conferințe, mini excursii în natură.

Modelul de organizare al întreprinderii sociale este unul „hibrid” combinând tehnici antreprenoriale și instrumente de business cu politici și instrumente sociale, specifice organizațiilor fără scop lucrativ și cu o misiune socială activă.

Obiectivul social:

 • Sprijinirea a 10 copii defavorizați în primul an de funcționare și 30 de copii, începând cu anul 2 de funcționare a întreprinderii în scopul creșterii impactului social
 • Încheierea a cel puțin 2 parteneriate până la finalul anului 2 de activitate, cu structuri de economie socială (ong-uri, fundații, centre de plasament) care sprijină aceleași categorii de persoane vulnerabile.

Nevoia identificată:

Nevoile sociale pe care întreprinderea socială le va acoperi prin programele sale sociale, sunt:

 • Nevoia de dezvoltare a abilităţilor sociale, de relaționare și de comunicare a copiilor şi tinerilor protejaţi în servicii rezidenţiale de protecţie a copilului;
 • Creșterea accesului la activități extracurriculare pentru copii proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie și privați de o copilărie ”normală”;
 • Ameliorarea stării psihologice a copiilor vulnerabili prin diverse activităţi distractive și creative. Întreprinderea socială își propune să reducă trauma copiilor din centre de plasament, a copiilor cu dizabilități și a celor săraci, prin programe sociale precum organizarea de ateliere creative și recreative, excursii scurte, seri de filme, petreceri pentru copii etc. Programele sociale vor fi concepute pentru dezvoltarea abilităților sociale, de relaționare și de comunicare a acestor copii.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Intreprinderea contribuie la sprijinirea grupurilor dezavantajate și la combaterea sărăciei, şomajului şi excluziunii sociale prin implicarea directă în diverse actiuni:

 • Persoanele vulnerabile vor fi implicate prin instrumente sociale aplicate, precum chestionare de evaluare a nevoilor sociale și a așteptărilor pe care le au vizavi de un eveniment dedicat acestora, respectiv prin chestionare feedback după participarea la unul dintre programele sociale dezvoltate. În funcție de rezultatul chestionarelor, întreprinderea socială își va contura următoarele acțiuni sociale și va adopta decizii care să țină cont de nevoile și așteptările acestora
 • În identificarea categoriilor vulnerabile întreprinderea socială va lua legătura cu entitățile publice și private (structuri de economie socială) care contribuie la atingerea valorilor sociale comune, în vederea identificării persoanelor vulnerabile, a nevoilor acestora și a măsurilor de sprijin necesare. Exemplificativ în acest sens este identificarea centrelor de plasament/centrelor de instituționalizare a copiilor de la nivel regional și județean, contactarea acestor entități și propunerea de colaborare cu noi în scopul materializării sprijinului. Solutiile dezvoltate de bune practici au scopul de a creea o economie sustenabilă demnă pentru persoane.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Impact: Proiectul are un impact major asupra persoanelor din rândul grupurilor vulnerabile. Întreprinderea se implică activ în dezvoltarea programelor sociale, propune măsuri de impact social și contribuie la aplicarea acestora;

Beneficii: Având în vedere zona geografică acoperită (Zona metropolitană Cluj –Napoca, respectiv nivel regional), impactul social al programelor sociale se va resimți atât la nivelul comunității locale, cât și la nivel regional, identificând copii din grupuri vulnerabile din aria geografică menționată.

Rezultate:

 • 2 locuri de muncă create, din care:
  • cel puțin 1 loc de muncă destinat persoanelor cu factor de risc(somer inregistrat la AJOFM);
  • 1 loc de muncă cu normă întreagă și 1 loc de muncă cu normă parțială
 • 1 contract de servicii accesare platformă de bussiness
  • Obținerea capacității de generare a profitului, după alocarea sprijinului financiar și începând cel târziu cu anul 2 de funcționare, conform machetei financiare.
 • 2 parteneriate încheiate cu operatori din domeniul hotelier/cazare începând cu anul 3 de funcționare, având ca obiect promovarea reciprocă;
 • 10 copii defavorizați sprijiniți în anul 1 de funcționare;
  • minim 30 de copii defavorizați sprijiniți anual, începând cu anul de funcționare a întreprinderii
 • 2 parteneriate încheiate cu structuri de economie socială până la finalul anul 2 de activitate.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Beneficiarii sociali ai întreprinderii vor fi în mod indirect angajații întreprinderii care vor beneficia de integrarea pe piața muncii și siguranța unui venit, iar în mod direct grupurile vulnerabile (copii defavorizați instituționalizați, copii aflați în risc ridicat de sărăcie). Aceste categorii vulnerabile vor beneficia de serviciile noastre prin programele sociale dedicate benevol acestora precum organizarea de ateliere creative și recreative, excursii scurte, seri de filme, petreceri pentru copii, activități recreative precum diverse jocuri de masă – table, şah, domino, remy; activități de meloterapie; seri de film.

Persoana de contact:

 Moș George Nicolae
 0745894681
 mosgeorgenicolae@yahoo.com

Site-ul întreprinderii sociale:

 https://www.petrecerelacurte.ro/