Platforma ASIST

Patrimonic Internațional

Descriere:

Buna practică își propune crearea unor materiale tiflotehnice cu caracter educațional care sa fie distribuite in cadrul unităților de învățământ, de tipul machetelor si altor reprezentări tridimensionale. Aceste materiale sunt poate singurul mod prin care copiii pot „să vadă” cu ajutorul simțului tactil anumite informații, concepte sau detalii și au următoarele caracteristici:

  1. Folosesc tehnologii noi; se vor realiza prin intermediul tehnologiilor de imprimare 3D;
  2. Sunt tridimensionale; spre deosebire de materiale cu caracter educațional clasice, care sunt limitate la niște contururi de bază, materialele noi realizate sunt tridimensionale;
  3. Sunt detaliate; materialele vor avea un grad ridicat de detaliere în funcție de destinație;
  4. Materialele pot avea descrieri in braille; scrierea în limbaj Braille va fi dezvoltată și revizuită în parteneriat cu instituțiile beneficiare și experți, în funcție de fiecare material;
  5. Materiale vor fi adaptate; materialele vor fi adaptate în funcție de nevoile fiecărei instituții de învățământ în parte, inclusiv adaptate la curicula școlară, fiind prioritizate.

Obiectivul social:

Facilitarea accesului la informație prin dezvoltarea și crearea unor materiale tiflotehnice ajutătoare în vederea dezvoltării intelectuale, artistice, creșterea calității vietii copiilor cu deficiențe de vedere instituționalizați.

Nevoia identificată:

Principala problemă identificată cu care se confruntă beneficiarii din grupul țintă este lipsa accesului la informatie prin prisma handicapului care îi împiedică să își exercite dreptul la cunoastere.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Crearea unor materiale tiflotehnice cu caracter educational care sa fie distribuite in cadrul unitatilor de invatamant, de tipul machetelor si altor reprezentări tridimensionale.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Întreprinderea își propune până la finalizarea perioadei de implementare să exercite un impact social la nivel național. Impactul este etapizat după cum urmează:

Interval de timp Nivel de impact social Acțiuni Livrabile
~6 luni de la înființare 1 Impact social la nivelul întreprinderii sociale Angajare și asigurarea inducției necesare 1 persoană angajată provenită din medii defavorizate
~12 luni de la înființare Impact social la nivelul comunității locale din Cluj Napoca Demararea realizării produselor cu destinație locală: caracteristici produs, proiectare, printare 3D, etc. ~100 beneficiari pe plan local (Cluj-Napoca)
~18 luni de la înființare Impact social la nivel regional (regiunea nord-vest) Demararea realizării produselor cu destinație regională: caracteristici produs, proiectare, printare 3D, etc. ~100 beneficiari pe plan regional (regiunea nord-vest)

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

MEDIUL EXTERN

  • Beneficiari în mod direct: cel puțin 300 copii cu deficiențe de vedere instituționalizați în sistemul de învătământ special din România și cadrele didactice din cel puțin 3 licee.
  • Beneficiari în mod indirect: aproximativ 600 de părinți și profesori ai acestor copii; statul și societatea prin efectele indirecte (integrarea beneficiarilor în câmpul muncii, taxe,etc).

MEDIUL INTERN

  • Beneficiari în mod direct din mediul intern al societății: 1 persoană angajată provenită din medii defavorizate care va fi integrată pe piața muncii.
  • Beneficiari în mod indirect din mediul intern al societății: angajații și stakeholderii societății sunt beneficiari indirecți

Persoana de contact:

  Tudor Andrei-Eduard
  0752302198
  office.prototypestudio@gmail.com