Platforma ASIST

Banca pentru Alimente Maramureș

Descriere:

Întreprinderea socială donează alimentele primite catre organizatii care le solicita ajutorul, indiferent de religia, rasa, etnia persoanelor pe care le au in evidenta in programele lor sociale: varstnici, copii din medii defavorizate, familii cu venituri mici, persoane cu dizabilitati fizice/psihice, persoane fara adapost, persoane asistate la domiciliu, persoane cu boli terminale, victime ale traficului de persoane etc.

Obiectivul social:

Misiunea asociatiei este reducerea risipei alimentare şi ajutorarea persoanelor în nevoie sau în risc de excluziune socialӑ.

Nevoia identificată:

Conform ONU, din sursele Centrului National de Evaluare și Promovare a Starii de Sanatate, la nivel modial se arunca la gunoi anual peste 350 de milioane de tone de alimente bune de consum, în timp ce 850 de milioane de oameni sunt subnutriți . Conform raportӑrii Eurostat din 2015 şi 2017, România este pe locul 9 în Europa la risipa alimentarӑ, aruncându-se la gunoi zilnic 6000 tone de alimente bune de consum, deci 2,2 milioane de tone anual. In acest timp, conform MADR, 46% dintre copiii din mediul rural sub 6 ani trӑiesc în risc de sӑrӑcie, malnutriție şi excluziune socialӑ, iar 66% dintre familiile din mediul rural nu îşi pot asigura hrana zilnicӑ. In total în Romania 4,5 milioane de români sunt în pragul sӑrӑciei.

Bӑncile Alimentare au apӑrut la nivel internațional pentru a rezolva acest dezechilibru și a reintroduce în circuitul de consum acest surplus alimentar care ajunge deseu. Ne asumӑm sӑ contribuim la rezolvarea acestei probleme sociale globale, prin dezvoltarea bancii pentru alimente Maramures, care va contribui în mod pragmatic la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilӑ din Agenda ONU 2030: ODD 1- Fara saracie; ODD 2 – Zero Foamete şi ODD 12 – Consum şi Productie responsabile, în judetul MM și în vecinatate. Distribuirea ajutoarelor alimentare se face numai prin intermediul organizatiilor neguvernamentale si niciodata direct catre beneficiari persoane fizice. Exemple de categorii de beneficiali finali: persoane cu dizabilitati, copii aflati in situatii de risc major, persoane aflate in stare de dependenta, persoane cu boli terminale, victime ale violentei/traficului de persoane, persoane aflate in situatie de marginalizare si excluziune sociala.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Preluam alimentele cu termen scurt de expirare si le distribuim asociatiilor si fundatiilor cu scop social.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Beneficiarii directi sunt asociatiile si fundatiile cu scop social din Jud Maramures. Beneficiarii acestora sunt beneficiarii indirecti si anume, persoanele defavorizate; persoane cu dizabilitati, copii aflati in situatii de risc major, persoane aflate in stare de dependenta, persoane cu boli terminale, victime ale violentei/traficului de persoane, persoane aflate in situatie de marginalizare si excluziune sociala.

Persoana de contact:

  Chiș Andreea Cristina
  0742854019
  andreea.birle@gmail.com

Site-ul întreprinderii sociale:

  https://bancapentrualimente.ro/