Platforma ASIST

ES Smart Instal SRL

Obiectivul social:

Cresterea ratei de integrare socio-profesionala a personelor de etnie roma cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani.

Nevoia identificată:

Problemele de integrare a persoanelor de etnie roma la locul de munca si gradul mare de somaj in randul acestora.

Soluţia dezvoltată de bună practică:

  • Integrarea tinerilor de etnie roma la locul de munca
  • Crearea de noi locuri de munca pentru persoanele de etnie roma
  • Oferirea de cursuri de formare in domeniu pentru tinerii de etnie roma
  • Servicii de consiliere pentru integrare
  • oferirea de sanse egale

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Tineri de etnie roma cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani.

Persoana de contact:

Stoica Radu Bogdan
0755536834
stoicabogdan1994@gmail.com