Platforma ASIST

CERCETĂRI PRIVIND GRADUL DE CIRCUARITATE AL SECTORULUI DEEE-urilor, ȘI AMPRENTA DE CARBON GENERATĂ DE ACESTA

Descrierea cercetării:

Noțiunea de deșeuri de echipamente electrice și electronice se referă la toate echipamentele electrice și electroncice ieșite din uz, care își îndeplinesc „rolul” cu ajutorul bateriilor sau electricității. O data cu creșterea digitalizării și industrializării a crescut și producția de bunuri electrice și electronice. Din păcate accelerarea dezvoltării tehnologice face ca anumite produse să devină învechite aproape de îndată ce acestea sunt achiziționate (Goodship și Stevels, 2012). Aceste aspecte au condus la o creștere inevitabilă a deșeurilor electrice și electronice, care au devenit o problemă semnificativă, în special în domeniul mediului (de Oliveira Neto și colab., 2017).

Industria deșeurilor de echipamente electrice și electroncie câștigă o importanță primordială în ceea ce privește contextul economiei circulare. Economia circulară nu numai că încurajează închiderea buclei de produse, componente și materiale printr-o îmbunătățire combinată a designului EEE, ci și stimulează leasingul servisat și partajarea modelelor de afaceri (Bressanelli și colab., 2019; Rosa și colab., 2019 ; Urbinati și colab., 2017). În această direcție, designul este un element cheie pentru a sprijini trecerea la un model circular. Aproximativ 80% din impactul asupra mediului al unui produs este blocat în stadiul de proiectare.

În ceea ce privește procesul de proiectare a echipamentelor electrice și electronice, modul în care este un echipament proiectat este crucial. Pentru o durată de viață mai lungă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este necesar ca echipamentele electrice și electronice să fie mai ușor de dezasamblat, reparat şi să fie non-toxice în momentul în care ciclul de folosinţă al acestora încetează. Și totodată conform noilor reguli introduse de către Comisia Europeană în 2021 în ceea ce privește dreptul la reparație pentru a combate risipa, producătorii trebuie să asigure piese de schimb pentru cel puțin 10 ani de când au introdus un model nou pe piață și să pună la dispoziția publicului informații cu privire la caracterul reutilizabil al produsului.

Prin urmare ne propunem să identificăm care este amprenta de carbon a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și totodată dorim să oferim un posibil răspuns pentru modul în care poate fi economia circulară folosită în mod eficient în domeniul reutilizării deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin intermediul acestui studiu ne dorim să aflăm care este situația actuală a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din România pentru a putea determina astfel care este amprenta de carbon generată. Studiul mai urmărește totodată și propunerea celor mai potrivite acțiuni care ar putea fi implementate și desigur, pentru a genera scenarii posibile în cadrul cărora amprenta de carbon asociată acestei categorii de deșeuri s-ar putea reduce.

Scopul cercetării:

Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să analizăm care este situația actuală a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din România, precum și amprenta lor de carbon, pentru a contribui la dezvoltarea acțiunile care ar putea fi implementate și desigur, pentru a genera scenarii posibile în cadrul cărora amprenta de carbon asociată acestei categorii de deșeuri s-ar putea reduce.

Obiective:

O1. Realizarea unui studiu privind evoluția DEEE-urilor în România dupa 1990.
O2. Realizarea unui studiu cantitativ privind atitudinea consumatorilor din Romania în vederea achiziției de echipamente electrice și electronice reparate.
O3. Cercetare privind contribuția economiei circulare în ceea ce privește prelungirea ciclului de viață a DEEE-urilor.
O4. Cercetare privind impactul reparării DEE-urilor asupa reducerea amprentei de carbon generate.
O5. Identificarea modelelor de bune practici în ceea ce privește prevenirea și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din România.
O6. Generarea unor scenarii posibile pentru DEEE-uri care ar duce la reducerea amprentei de carbon.

Despre coordonatorul cercetării:

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 508/03.11.2021 este Drd.ing. Roxana-Maria DRUȚA, email: roxana.druta@ircem.ro, telefon 0763638124, website: https://www.ircem.ro/despre-noi/echipa/

Parteneri:

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României
Universitatea Babeș-Bolyai

Durata contractului:

48 de luni