Platforma ASIST

GDHM Electro MM

Descriere:

Întreprinderea socială se ocupă de lucrari de instalatii electrice .

Obiectivul social:

Creare de locuri de munca .

Nevoia identidicată:

Lipsa personalului pentru lucrarile din domeniu.

Soluția propusă:

Executia cu seriozitate a lucrarilor executate si recomandarile beneficiarilor.

Grup țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Persoane fizice, juridice si de stat.

Codul CAEN aferent

4321 Lucrari de instalatii electrice

Persoana de contact:

Gherna Horatiu
0722549953
hori_adi@yahoo.com