Platforma ASIST

Asociația Feedforward Recruiting

Descriere:

Selecție, recrutare si management de personal.
         Automatizarea activitatilor de selectie recrutare si management de personal.

Obiectivul social:

Reinvestirea a 90% din profit in schimbarea atitudinii si orientarea persoanelor vulnerabile spre locuri de munca disponibile.

Nevoia identificată:

Nevoia este bilaterala pe de o parte a persoanelor vulnerabile de a si gasi un loc de munca potrivit iar pe de alta parte a agentilor economici de a angaja oameni potriviti.

Soluţia dezvoltată de bună practică:

Automatizarea si robotizarea interviurilor de selectie si recrutare de personal.
         Automatizarea managementului fortei de munca si a retentiei de personal.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Cel puțin 15% din forța de munca latenta reintegrata, îmbunătățirea comunicării intre potențialul angajat si angajator, rata de retenție peste 80%.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Persoane fizice, organizații neguvernamentale, întreprinderi, corporații.

Nevoile Întreprinderii:

Relaționarea cu alte întreprinderi sociale.

Persoana de contact:

Oprean Lucian
0744546034