Platforma ASIST

PGL Pavaje

Descriere:

S.C. PGL PAVAJE S.R.L. – producător de pavaje, borduri si prefabricate usoare din beton vibropresat

Obiectivul social:

Integrarea la locul de muncă a grupurilor defavorizate, inclusiv integrarea forței de muncă în unități protejate.

Nevoile întreprinderii:

Lipsa forței de munca.Nevoia de a g[si personal dornic sa muncească, sa își asumea răspunderea pentru ceea ce fac in cadrul întreprinderii sociale.

Codul CAEN aferent:

2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

  https://www.facebook.com/PaveleBoltariBorduri/?msclkid=245e6950ae7911ec87e81b2432ff719e

Persoana de contact:

 Popa Laurentiu
0724128125
 pglpavaje@gmail.com