Platforma ASIST

Sey-fil System

Descriere:

Întreprinderea socială se ocupă Instalări sisteme de securitate, mentenanță.

Obiectivul social:

Siguranța in scoli, case de copii, case de bătrâni.

Nevoile întreprinderii:

Nevoia întreprinderii este de a se face cunoscuți atât pe plan economic cat si social, ca entitate economică

Codul CAEN aferent:

8020-Activități de servicii privind sistemele de securizare
         4321-Lucrari de instalatii electrice

Site-ul întreprinderii sociale:

  www.seyfilsystem.com

Persoana de contact:

 Atodiresei Vasile-Filaret
 0730738393
 atodiresei.filaret@gmail.com