Platforma ASIST

Centrul Pentru Seniori SF Dimitrie

Descriere:

Întreprinderea oferă servicii specifice azilelor de bătrâni pentru persoanele vârstnice care nu se mai pot îngriji singure prin asigurarea cazării, hrănirii si îngrijirii persoanelor internate în așezământul nostru. Aceștia se adresează persoanelor în vârsta care nu se mai pot auto întreține precum și familiilor acestora pentru degrevarea de sarcini care le afectează semnificativ calitatea vieții.

Obiectivul social:

Se spune că acasă e acolo unde te simți iubit, apreciat și în siguranță. Centrul Sf Dimitrie este acasă pentru 30 seniori care beneficiază de dăruirea sinceră a echipei de profesioniști a întreprinderii. Cu reală bucurie, întreprinderea oferă suportul de care oaspeții centrului au nevoie pentru a se simți independenți și pentru a putea dezvolta relații sociale cu comunitatea. De asemeni, întreprinderea oferă și servicii de îngrijire la domiciliu.

Nevoia identificată:

Rezolvarea în parte, a problemei îmbătrânirii populației, plasarea multor persoane vârstnice în poziția de incapacitatea de a se auto îngriji precum și lipsa aparținătorilor care să le asigure liniștea și confortul necesare la vârste înaintate.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Internarea a maxim 30 persoane vârstnice cărora sa le fie asigurată o „ toamnă” a vieții cât mai liniștită și confortabilă.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Cazarea în așezământ pe perioadă nedeterminată a unui număr de maxim 30 persoane vârstnice.

Nevoile întreprinderii:

Publicitate, oferirea de soluţii prietenoase cu mediul, ex panouri fotovoltaice.

Persoana de contact:

 Constantinescu Daniela
 0770102242
 daniela_flaviu@yahoo.com