Platforma ASIST

N.C.C Doing

Descriere:

D’OR Events urmărește doua linii strategice de implementare si dezvoltare si anume:
         1.Organizarea de evenimente destinate persoanelor fizice ,precum :
              a. Nunti
              b. Botezuri
              c. Aniversari
              d. Petreceri tematice

Pentru acestea, întreprinderea socială oferă următoarele produse /servicii:
               Serviciul de închiriere/vânzare al aranjamentelor florale de mătase si al decorurilor necesare realizării unei nunti/unui botez .
               Servicii de wedding planning
               Servicii fotografice prin intermediul cabinelor fotografice tip Oglinda Magica

2. Organizarea de evenimente adresate persoanelor juridice:
              a. Evenimente sociale / CSR;
              b. Conferinte / congrese / simpozioane / seminarii ;
              c. Sesiuni de instruire / training-uri/ workshop-uri
              d. Lansari de produse / servicii;
              e. Evenimente de tipul workshop-uri,ateliere ,intalniri si vizite de lucru necesare implementarii diverselor proiecte europene
              f. Evenimente de informare publica pentru diverse competitii, proiecte/programe europene
              g. Gale si festivitati specifice;
              h. Teambuilding;
i. Vizite de lucru / vizite de studiu;
              j. Campanii de promovare;
              k. Targuri / expozitii;

Obiectivul social:

Misiunea întreprinderii este de a investi în angajații săi oferindu-le un acces facil la informație si învățându-i-i o meserie, în firma întreprinderii și în comunitatea în careaceasta își desfășoară activitatea, lăsând totodată o amprenta pozitiva asupra mediului înconjurător prin folosirea de utilaje prietenoase cu mediul, folosirea de materiale ecologice si reducerea deșeurilor pe care întreprinderea le poate avea.
          Întreprinderea este motivată de gândul ca pot avea un impact enorm asupra vieților unor oameni a căror singura “vina” este ca s-au născut in zone mai sărace din Romania.
Scopul este cel de a oferi un model de succes al afacerii, care combina impactul social major cu sustenabilitatea financiara si protecția mediului înconjurător.Întreprinderea dorește sa contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic si profesional si la protecția mediului înconjurător.

Nevoia identificată:

Implementarea proiectului întreprinderii vine ca urmare a identificării nevoii sociale a lipsei locurilor de munca din comunitate, dar si in sprijinul înființării si dezvoltării de noi firme in zona de SE a României, de creștere si menținere a locurilor de munca (prin angajarea a 5 persoane in primele 3 luni de la înființarea societății) , de dezvoltare a afacerilor si creșterea veniturilor populației din zona județului Buzău. Prima problema a comunității locale pe care întreprindere a identificat-o este rata mare a șomajului la nivel de județ( Buzăul ocupa locul doi in tara) si implicit nivelul scăzut de trai al acestor persoane si al familiilor lor(grad ridicat de sărăcie ,lipsa perspectivelor de dezvoltare personala si profesională ,lipsa perspectivelor concrete de angajare

Impact / Beneficii/Rezultate:

 

Întreprinderea acordă periodic pachete financiare angajaților si comunității unde își desfășoară activitatea comerciala – ( ex: cu ocazia zilei de 8 Martie aceștia au pus la dispoziția Scolii Gimnaziale Gheorghe Vernescu din Râmnicul Sărat, un decor floral si Oglinda Magica Photobooth, astfel încât toți copii prezenți si cadrele didactice au realizat fotografii printate pe loc)

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Întreprinderea se adresează populației din municipiul Râmnicu Sărat si/sau județul Buzău, aflata in categoria persoanelor dezavantajate de tipul femei si șomeri de lunga durata, prin crearea unui număr de 5 locuri de munca (cu posibilitate ulterioara de creștere a acestuia),dintre care 2 locuri sunt ocupate de persoane din categoriile dezavantajate, cu scopul de a ajuta la reintegrarea acestora pe piața muncii si creșterea veniturilor, 1 loc de o persoana cu handicap si 1 loc de o persoana peste 55 ani.

Nevoile întreprinderii:

Promovarea produselor si serviciilor pe care le oferim

Persoana de contact:

 Nedelcu Cristian Constantin
 0757531987
 cristian.nedelcu96@yahoo.com

Site-ul întreprinderii sociale:

https://dorevents.ro