Platforma ASIST

Cortul de la Mare

Descriere:

Societatea a fost infiintata ca structura sociala de insertie.  Misiunea socială a structurii de economie socială de inserție este dezvoltarea comunității prin programe de tip părinte-copil în comuna Corbu, județul Constanța.

Obiectivul social:

În alegerea grupului țintă care va fi acceptat la programul de tabere mobile se va ține cont de relația părinte-copil: părinți plecați în străinătate, copii cu părinți divorțați, copii aflați în alte situații de risc.

Nevoia identificată:

Acreditarea si funcționarea unui camping prin amplasarea de corturi pentru obținerea de venituri ce vor fi folosite pentru a realiza mai multe activități sociale dar si cumpărarea mai multor lucruri ce vor venii in sprijinul persoanelor ce fac parte din grupul vulnerabil.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Programul de dezvoltare a comunității se va face prin inovare socială: atragerea de parteneriate lucrative pentru maximizarea impactului și astfel creșterea gradului de implicare la nivel comunitar, inclusiv dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea locală.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Toate programele desfășurate vor fi organizate cu sprijinul unui psiholog/asistent social, astfel încât impactul să fie la nivel structural la relația părinte-copil, creșterea legăturii dintre aceștia, mai ales în situațiile când nu se văd o perioadă îndelungată de timp. În cadrul programelor educaționale, derulăm și activități comune pentru părinți și copii, presărate cu jocuri interactive, pentru reducerea problemelor cu care familiile se confruntă zilnic.

Persoana de contact:

 Iancu Alexandra
 0737186823
 alex.andraaa94@yahoo.com