Platforma ASIST

Kodo Stage Production

Descriere:

Întreprinderea se ocupă de dezvoltarea Antreprenorialului Social Prin Intermediul Serviciilor Artistice

Obiectivul social:

Crearea a 5 noi locuri de munca, promovarea temelor secundare(sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovare sociala si nediscriminare)

Nevoia identificată:

In județul Buzău , rata șomajului este foarte ridicata, iar Firmele existente in domeniul artistic nu acoperă nevoile de Evenimente Sociale.

Soluția dezvoltată de întreprinderea socială:

Creearea de noi locuri de munca.Întreprinderea urmărește să creeze cunoștințe comune, organizarea de evenimente de o orice amploare in sprijinul grupului țintă, identificarea, analiza.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Dupa finalizarea implementarii planului de afaceri solicitantul va asigura continuitatea si dezvoltarea afacerii propuse prin proiect prin îmbunătățirea calității serviciilor, câștigul va fi reinvestit, iar societatea va fi treptat utilata cu cele mai noi si bune produse de pe piață, Creșterea gradului de competente și abilități profesionale ale personalului angajat

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Grupul tinta este practic cu varsta cuprinsa intre 6 ani si 80 de ani – evenimente care pot avea loc in Gradinite cat si in Azile de Batrani.

Nevoile întreprinderii:

Schimbul de informatii utile si nevoile in functie de regiune,colaborarea cu inteprinderi sociale de profil.

Persoana de contact:

 Barbu Victor
 0744.566.860
 edybarbu65@yahoo.com

Site-ul întreprinderii sociale:

 https://kodostage.ro/