Platforma ASIST

Eco Star Peleți

Descriere:

ECO STAR PELEȚI S.R.L. este o întreprindere de economie socială sub forma unei Societăți cu Răspundere Limitată, înființată în cadrul proiectului “Ținem aproape și susținem întreprinderile sociale!”, SMIS 128497, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – „Investim în dezvoltare durabilă”. Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, care își desfășoară activitatea în mediul urban, Localitatea Sebeș, Județul Alba și vine în sprijinul persoanelor din Grupul Vulnerabil.

Noua firmă va produce și comercializa peleți din deșeuri de natură lemnoasă și agrar-forestieră, destinați atât consumului industrial cât și consumului casnic. Produsele oferite se poziționează pe piață ca produse de calitate superioară și oferă cel mai bun raport calitate/preț. Acest tip de activitate are pe lângă componenta economică și un dublu caracter ecologic. Materia primă provine din rumeguș, deșeuri de materie lemnoasă reciclate sau așchii rămase după prelucrarea lemnului. Peleții fabricați înlocuiesc cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scară largă în România, au o putere calorică sporită și posibilități de stocare pe de o parte, iar pe de altă parte rezolvă problema deșeurilor rezultate din activitățile de prelucrare a lemnului, participând la reducerea poluării mediului înconjurător. Linia de producție a acestora este una de ultimă generație, complet automatizată, necesitând un număr redus de personal pentru deservire.

O opțiune economică și ecologică de încălzire.
Situați în inima Transilvaniei, în județul Alba, Eco Star Peleți, sunt procesatori de deșeuri din lemn de esență tare (fag) din zonă. Aceștia dispun de tehnologie de ultimă oră și au posibilitatea a va oferi peleți realizați din fag (70%) și rășină(30%) de cea mai buna calitate si energie calorica ridicata. Peleții sunt o sursă ecologică cu ardere aproape completă, rezultând cantități reduse de cenușă. Produsele întreprinderii respectă toate normele de calitate în vigoare, fiind sursa de încălzire de viitor și preturi competitive. Se adresăm atât persoanelor fizice cât și celor juridice, adică celor care doresc să își încălzească spațiul casnic sau industrial într-un mod cât mai eficient, ecologic și igienic.

Obiectivul social:

Misiunea socială a întreprinderii de economie socială vizează dezvoltarea armonioasă și reducerea decalajelor economico-sociale din comunitatea vizată, de a servi intereselor persoanelor și grupurilor de persoane vulnerabile din localitatea Sebeș, de a crea noi locuri de muncă persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, de a dona 0,5% din producția de peleți obținută în cadrul societății a 10 familii din GT, precum și de a finanța prin sursele structurii de economie socială de cursuri de formare profesională continuă pentru proprii angajați prin subcontractare.

Nevoia identificată:

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Sebeș prevede că: în municipiul Sebeș, alimentarea populaţiei cu energie termică nu este centralizată. Majoritatea locuitorilor deţin sisteme de încălzire în locuinţele proprii, precum centrale termice pe gaz natural sau echipamente ce utilizează energie electrică. Prin urmare, alimentarea locuinţelor cu energie termică pentru încălzire se face în sistem individual (centrale termice proprii). În ceea ce priveşte termoficarea unităţilor economice, centralele termice deţinute sunt în general de capacitate redusă şi pot fi utilizate doar pentru consumul propriu de încălzire şi nevoi tehnologice. Ansamblul de locuinţe de pe bulevardul Lucian Blaga, ansamblul Aleea Parc, ansamblul Aleea Lac, ansamblul Valea Frumoasei, nu au centrale termice de cartier – clădirile fostelor centrale termice au momentan altă destinaţie. Aceste cartiere de locuinţe îşi asigură agentul termic pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire prin intermediul centralelor proprii de apartament sau de scară.

Pornind de la aceste aspecte a fost identificată nevoia de a dona 0,5% din producție pentru asigurarea încălzirii a 10 familii aparținând grupurilor vulnerabile din Sebeș. Minim o persoană cu domiciliu/reședința în Sebeș care aparține grupurilor vulnerabile va fi angajată, în vederea creșterii ocupării pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate din comunitatea vizată. Politica de resurse umane pe care întreprinderea dorește să o implementeze va avea următoarele obiective: asigurarea nediscriminării și transparenței pentru toți candidații la ocuparea unui post în cadrul întreprinderii de economie socială, societatea va încuraja angajații să utilizeze oportunitățile de instruire și educație, pentru a asigura calificarea cerută la promovarea sau la dezvoltarea carierei în cadrul întreprinderii de economie socială (se va pune accent pe formarea profesională continuă a specialiștilor angajați, facilitarea participării fiecărei resursei umane la cel puțin un curs de formare profesională continuă anual). Organizarea a minim 1 atelier tematic inovativ în fiecare an pentru copiii din familii vulnerabile din comunitatea vizată pentru confecționarea de produse artizanale din peleți. Atelierele vor fi desfășurate cu contractarea personalului de specialitate și cu achiziția materialelor și a locației de desfășurare a acestora, din fonduri proprii ale întreprinderii sociale. Prin această activitate se dorește sprijinirea copii lor din grupuri vulnerabile, din comunitatea Sebeș, care prin activități ludice și creative își vor dezvolta capacitățile motrice și creative, în vederea atingerii obiectivului de reducere a decalajelor sociale din comunitatea vizată.

Impactul / Beneficiile/Rezultatele:

Firma produce peleți destinați consumului industrial sau consumului casnic. Față de alte produse similare, produsele și serviciile oferite întreprindere se poziționează pe piața produselor de calitate superioară și oferă cel mai bun raport calitate/preț. Acest tip de activitate are pe lângă componenta economică și un dublu caracter ecologic. Produsul fabricat înlocuiește cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scară largă în România, având o putere calorică sporită și posibilități sporite de stocare pe de o parte, iar pe de altă parte rezolvă problema deșeurilor de rumeguș rezultate din activitățile de prelucrare a lemnului, deșeuri deosebit de periculoase pentru mediul înconjurător. Peleții reprezintă la ora actuală o opțiune de producere a energiei termice care răspunde cerințelor de utilizare a energiei „verzi”, „curate” și “regenerabile”, fiind astfel o alternativă economică și confortabilă la combustibilii fosili. Peleții reprezintă o energie mai ieftină, decât cea obținută de combustibilii fosili, fiind și regenerabilă. Emisiile mici de dioxid de carbon înseamnă că nu afectează mediul înconjurător, dovadă fiind și neincluderea lor printre substanțele poluante, de către protocolul de la Kyoto.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Angajații societății și familiile acestora, persoane care sunt supuse excluziunii sociale, care se află sub un nivel de trai minimal, victimele traficului de persoane, violența in familie, persoane care au părăsit timpuriu, așa cum sunt definite persoanele aparținând grupurilor vulnerabile în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Intervențiile directe prin care întreprinderea va acționa sunt: redirecționarea a 90 % profit conform scopului social al întreprinderii de economie socială, donarea a 0,5% din producția de peleți către familii din grup vulnerabil, susținerea calificării permanente a angajaților.

Beneficiarii sociali ai întreprinderii sociale nou înființate sunt:

  • Angajații societății și familiile acestora;
  • Persoane care sunt supuse excluziunii
  • Persoane care se află sub un nivel de trai minimal;
  • Victimele traficului de persoane, violenței în familie;
  • Persoane care au părăsit timpuriu, așa cum sunt definite persoanele aparținând grupurilor vulnerabile în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Persoana de contact:

 Bumbu Ioan Gruia
 0744535851
 ecostrapeleti@gmail.com

Site-ul întreprinderii sociale:

https://ecostarpeleti.ro/ ECO STAR Peleti