Platforma ASIST

Consultanță

Alăturați-vă rețelei în creștere de întreprinderi sociale certificate, care vând bunuri sau servicii, încorporează pe lângă scopul social și componenta culturală, profesională, educațională, mediu, etc. în afacere și reinvestesc majoritatea profiturilor în misiunea lor socială.

Serviciile de consultanță includ:

 • Participarea la diverse discuții și evenimente
 • Cunoașterea altor persoane fizice și juridice care împărtășesc un interes asemănător
 • Identifacrea de noutăți legate de progresul dezvoltării întreprindererilor sociale
 • Sprijin pentru o mai bună integrare a întreprinderii sociale în comunitatea unde activează

Vei avea acces la:

 • O comunitate mare ce reunește toate părțile interesate în dezvoltarea de întreprinderi sociale
 • Profilul fiecărei întreprinderi sociale
 • Întâlniri de prezentare a noilor afaceri sociale și trenduri în materie de servicii si produse sociale
 • Acces la o piață cu oferte și cereri pentru produsele și serviciile realizate de întreprinderi sociale
 • Acces la informații legate de politici si guvernanță în cadrul economiei sociale

La ce să te astepți

Abordarea noastră:

Platforma ASIST are ca obiective promovarea diseminării cunoștințelor, dialogului și a posibilelor sinergii trans-sectoriale între actorii români, în cadrul inițiativelor de economie socială, cartografierea bunelor practici românești, precum și crearea unui instrument operațional permanent care aduce în același loc toate părțile interesate pentru sprijinirea dezvoltări sectorului de economie socială din România.

Analiza achizițiilor publice

O revizuire a cheltuielilor curente cu valoare socială în lanțul dumneavoastră de aprovizionare, de la întreprinderile sociale la întreprinderile mici și mijlocii locale.

Planificare strategică

Ghidăm direcția achizițiilor sociale cu o selecție de obiective care sunt aliniate cu obiectivele tale organizaționale.

Implementarea

Punerea în practică a unei politici este esențială pentru crearea unui impact.

Suport continuu

Pe măsură ce activitățile dumneavoastră de achiziții sociale se schimbă și se dezvoltă în timp, putem continua să lucrăm împreună pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele.
Oferim suport în vederea realizarii achizițiilor sociale coordonate cu alinierea la obiectivele tale organizaționale.
Aceasta include integrarea componentei sociale în procesele, instrumentele de raportare, a comunicării și ghidarea gestionării schimbărilor și achizițiilor în acest sens.

Portofoliu proiectului ASIST

Obiecivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului ASIST constă în facilitarea dezvoltării sectorului economiei sociale din Regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, prin creșterea numărului de entități în economie socială în Regiunea Nord-Vest a României odată cu înființarea a 21 de întreprinderi sociale și crearea a minim 42 noi locuri de muncă.

Perioada de desfăsurare

Proiectul se desfășoară pe o perioada de 36 de luni, în intervalul 24 Octombrie 2019 – 23 Noiembrie 2022

Principalele rezultate preconizate

 • 6 campanii de informare și recrutare desfășurate în Regiunea de Nord-Vest a României (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Bihor);
 • 8 grupe de cursuri de formare pentru ocupația de antreprenor în economie socială (120 de persoane);
 • 8 grupe de cursuri de perfecționare a competențelor antreprenoriale (120 de persoane) în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate;
 • 1 concurs de planuri de afaceri;
 • 21 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare;
 • 21 de întreprinderi sociale nou înființate prin acordarea de subvenții în valoare de până la 55.000 euro;
 • 3 sesiuni de consiliere în grup cu persoanele selectate pentru finanțare;
 • 21 de întreprinderi noi înființate în Regiunea de Nord-Vest a României;
 • 42 de locuri de muncă create de către întreprinderile sociale subvenționate;
 • 1 platforma de tip rețea de sprijin și stabilire de parteneriate;

Valoare totală

Valoarea totală a proiectului este de 7.521.406,77 lei, din care 6.332.795,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

În ce constă proiectul

 • Derularea de campanii locale de informare și recrutare a grupului țintă.
 • Activități de formare profesională destinate persoanelor înscrise în grupul țintă
 • Finanțare pentru înființarea de întreprinderi sociale în Regiunea de Nord-Vest a României
 • Consiliere în domeniul antreprenoriatului și a antreprenoriatului social