Platforma ASIST

    Insitutul pentru Cercetări în Economia Circulară și Mediu  "Ernest Lupan"

    Calea Dorobanţilor, nr. 71-73, 400609 Cluj-Napoca, Județul Cluj, România.