Platforma ASIST

Cine suntem

Platforma întreprinderilor sociale ASIST este dezvoltată de către Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”– IRCEM în parteneriat cu S.C. ProXpert Consulting S.R.L. ca parte a proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610.
Platforma ASIST este alcătuită din voluntari, antreprenori sociali, întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, cooperative, case de ajutor reciproc, organizații comunitare, instituții locale, instituții naționale și rezidenții care doresc să beneficieze de beneficiile comunității pentru a îmbunătăți viața tuturor oamenilor din regiunile unde aceste afaceri sociale activează.

Logo IRCEM rom 1

Ce facem

Misiunea noastră

  • Conectarea antreprenorilor sociali/întreprinderilor sociale prin intermediul platformei la cumpărători și furnizori orientați spre scop social pentru a construi relații de afaceri care generează beneficii sociale pentru comunitățile din întreaga țară.
  • Sprijinirea integrării afacerilor sociale în comunitatea unde activează
  • Sprijinirea întreprinderilor sociale prin oferirea de servicii de consiliere, mentorat, dezvoltarea de politici publice și alte resurse necesare unei bune funcționări a acestora.</li
  • Partajarea resurselor dinspre antreprenorii sociali ofertanţi/beneficiari către toți membrii platformei.
  • Sprijinirea certificării sociale la nivelulîntreprinderilor sociale din rețea, pentru a deschide ușa rețelei noastre în creștere de cumpărători sociali.
  • Dezvoltarea de posibile programe pe tema economiei socială și circulară, prin inițierea de conferințe, seminarii comune, a unor cercetări și publicații comune etc.

Ce îți putem oferi?