Platforma ASIST

Atelierul Malen

Descriere:

Scopul și misiunea întreprinderii sociale este de a veni în sprijinul copiilor defavorizați și a familiilor din care fac parte, prin programe de educație, ateliere de lucru manual, respectiv prin programe de sprijin material. În acest sens, întreprinderea vizează sprijinirea unui număr total de 310 de copii defavorizați în primii 3 ani de funcționare, copii proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie, fără acces la educație și la resurse materiale. Zona geografică de acțiune va fi Regiunea Nord –Vest, respectiv Regiunea Centru, iar prin programele sociale dezvoltate donații de produse proprii, training-uri, ateliere, sesiuni de informare și evenimente sociale, întreprinderea socială vizează să reducă aspecte problematice precum: lipsa accesului la resurse materiale, igiena precară în familiile dezorganizate și fără resurse, accesul redus la educație timpurie și formare, fenomenul de marginalizare/segregare a copiilor săraci și privați de resurse etc. Miza este de a crește copii într-un mediu sănătos, de a dezvolta stima de sine și încrederea acestora într-un viitor mai bun, cu impact asupra dezvoltării psihice și emoționale asupra acestora.

Obiectivul social:

  • Sprijinirea unui număr total de 310 copii defavorizați pe perioada primilor 3 ani de activitate
  • Organizarea a minim 5 programe sociale/ an dedicate grupurilor vulnerabile;
  • Încheierea a minim 4 parteneriate cu organizații neguvernamentale din domeniu protecției și sprijinirii copiilor până în anul 3 de activitate

Nevoia identificată:

Nevoile sociale pe care întreprinderea socială urmărește să le acopere prin programele sale sunt:

  • Sprijin material ca urmare a nivelului ridicat de sărăcie, respectiv nevoia de a locui într-un mediu curat și sănătos;
  • Educație și dezvoltare a abilităților practice, cognitive și sociale – prin integrarea în activități de lucru manual, jocuri de îndemânare și sesiuni de teatru de păpuși;
  • Dezvoltarea capacității de integrare socială prin sesiuni de training și activități sociale de grup

Întreprinderea va sprijini copii vulnerabili din centrele de plasament și din familiile cu risc ridicat de sărăcie, iar aria de acoperire a grupului țintă va fi una națională, cu accent pe localitățile din regiunile Nord-Vest și Centru.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Atelierul de productie va duce la crearea de produse de inalta calitate, care vor imbunatati traiul beneficiarilor sociali, alaturi de care vom fi aproape si prin ateliere de lucru manual sau tehnologizat, informari privind educatie si sanatatea etc.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Întreprinderea de economie socială înființată va deveni operațională în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție. În acest sens, întreprinderea de economie socială va dobândi un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Beneficiarii activității sociale vor fi copii cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani, proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie sau din centrele de plasament – aria de acoperire a grupului țintă fiind una națională, preponderent din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru. Copii sprijiniți vor beneficia de programele educaționale și de sprijin material –financiar, respectiv training-uri, ateliere, sesiuni de informare și evenimente sociale, teatru de păpuși, excursii educaționale în natură, sesiuni de întâlniri de joacă, donarea de produse, fabricarea și donarea lenjerii de pat, respectiv a lenjeriilor de corp* (mențiune – destinate exclusiv donației, nu vânzării).

Persoana de contact:

 Paul Rodica Adriana
 0722115277
 paulrodicaadriana@yahoo.com

Site-ul întreprinderii sociale:

 http://www.depaul.ro//