Platforma ASIST

Dana Suarasan Design

Descriere:

Odata cu creșterea veniturilor populației, o parte dintre acestea încep să fie direcționate către satisfacerea nevoilor de ordin secundar. În acest context au apărut și s-au dezvoltat și în țara noastră o serie de ateliere de croitorie, care acoperă o parte din nevoile descrise mai sus. Acest tip de afacere a continuat să fie profitabil inclusiv în perioada de criză deoarece oamenii dau o importanță din ce în ce mai mare aspectului exterior si stării de bine. Trecând la dimensiunea socială a DS Design, trebuie menționat că activi tățile firmei pornesc de la contextul social al comunității din care fac parte beneficiarii sociali și de la satisfacerea principalelor nevoi sociale care sunt:

 • Educaționale: Învățarea de abilități sociale si de comunicare, de educare a valorilor morale si a unui comportament dezirabil în societate, de orientare profesională, școlară si vocațională;
 • De Îngrijire: Asigurarea hranei și cazării in condiții optime; -Sănătate: Supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate;
 • Viață Independentă: Activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodăreștii;

Obiectivul social:

Obiectivul social general al DS Design este consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine prin informare, consiliere, mediere si orientare profesionala in vederea integrarii sociale sau pe piata muncii. Obiectivul social specific se refera la un plan de crestere a demnitatii femeilor in devenire din cele doua centre de plasament prin furnizarea garderobei anuale, atat de necesara pentru a reda femeilor increderea in ele.

Nevoia identificată:

Ideea înființării unei firme în mun. Cluj Napoca a pornit de l a realitatea că prosperitatea economică a zonei este peste media națională și particular constatarea că în ultimii ani a crescut cererea de produse care contribuie la creșterea nivelului de autorespect, datorită creșterii accentuate a populației rezidente, a intensificării activităților social-culturale, artistice și-cel mai important- datorită sporirii diverselor activități industriale.

Soluția dezvoltată de întreprinderea socială:

Datorită faptului ca Industria Fashion se află pe locul 3 în lume în topul industriilor cele mai poluante, fiecare dintre cei care activează în această industrie trebuie să se repoziționeze într-o abordare de utilizare mai durabilă a produselor ,cu un minim de deșeuri și utilizarea unor materiale organice și reciclabile. Implementarea economiei circulare la DS Design va conduce implicit la:

 • Reducerea cantității de deșeuri generate;
 • Sporirea productivității resurselor folosite;
 • Considerarea deșeurilor ca fiind un produs valoros;
 • Incurajarea reciclării unor materiale valoroase;
 • Reducerea impactului distructiv pe care îl au procesele de producție și de consum asupra mediului înconjurător.

Principalele direcții în care DS Design va acționa vor fi:

 • Ingrijire și reparare (posibilitatea înlocuirii și modificării modelului)
 • Remodelare și refolosire (posibilitatea schimbării modelului)
 • Vinde sau schimbă cu alte haine (transformarea unei haine veci în materie primă pentru o haină nouă)
 • Donează și reciclează (pentru un minim de deșeuri vom colabora cu un atelier specializat i n tipare digitale care ne va furniza aceste tipare pentru a avea un minim de pierderi de materii primă în croire; din deseuri se vor confectiona si batiste, esarfe,etc).

Impact / Beneficii/Rezultate:

Obiectivul social specific se refera la un plan de crestere a demnitatii femeilor in devenire din cele doua centre de plasament prin furnizarea garderobei anuale, atat de necesara pentru a reda femeilor increderea in ele. Rezultatul constă în furnizarea garderobei personale pentru 13 adolescente din centrele de plasament: Căsuța Bucuriei și Centrul Amic. Obiectivul general este cresterea nivelului de satisfactie al clientilor, imbunatatirea si diversificarea produselor DS având ca rezultat produse de calitate apreciate de clienti. Alte rezultate:

 • Dotarea atelierului cu aparatura moderna=>Rezultat: Echipamente necesare pentru atelier achiziționate
 • Rentabilizarea afacerii in circa 12 luni=>Rezultat:Profit anual mai mare decât 0
 • Dezvoltarea resurselor umane, angajarea a 2 salariati=>Rezultat:2 salariați angajați
 • Promovarea serviciilor educaționale after school =>Rezultat:1 contract de difuzare semnat, 1 contract de publicare semnat, 1 site de prezentare elaborat.
 • Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine prin informare, consiliere, mediere si orientare profesionala in vederea integrarii sociale sau pe piata muncii=>Rezultat: 1 grup tinta ajutat in vederea integrarii sociale si pe piata muncii.
 • Plan de crestere a demnitatii adolescentelor din cele doua centre de plasament prin furnizarea garderobei anuale=>Rezultat: garderoba anuala pentru 13 adolescente realizata.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

13 tinere aflate în plasament

Persoana de contact:

 DANIELA SUARASAN
 0744441880
 daniela.suarasan@gmail.com

Site-ul întreprinderii sociale:

 http://www.danasuarasan.com/

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

  https://www.facebook.com/danasuarasan/