Platforma ASIST

PS Solutions-Publicitate si Solidaritate

Descriere:

Scopul întreprinderii sociale este reprezentat de oferirea unei alternative de ocupare si reintegrare in comunitate a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile in special persoane cu dizabilități, tineri care au iesit din sistemul de protectie a copilului, membrii familiilor monoparentale in risc de saracie, someri de lunga durata, etc care nu pot fi angajate pe piața liberă a muncii. Misiunea intreprinderii sociale este de a oferi know how si indrumare in procesul de crestere a vizibilitatii pe piata muncii prin accesul la o platforma de publicitate unde acestia pot sa invete tehnici de promovare, brand personal (cu ajutorul materialelor video puse la dispozitie in mod gratuit), pot realiza un profil personal care sa contina informatii cu privire la abilitati, competente detinute etc si pot interactiona cu alti agenti economici care sunt in cautarea de angajati. In acest sens intreprinderea sociala se va baza pe valori precum: lupta pentru incluziune sociala si impotriva excluderii sociale, oferirea de sanse egale,tratarea tuturor (membrii, angajați, clienti, furnizori) cu corectiudine si respect, dezvoltarea resurselor umane implicate in intreprindere, Crearea unui mediu prietenos și sigur pentru angajați și membri, respect, curaj, creativitate și impact.Misiunea economica este de a oferind consultanta partenerilor, crearea si implementarea solutiilor de valoare utilizate in publicitate si marketing, ce urmaresc imbunatatirea procesului de comunicare, identitate vizuala, cresterea vanzarilor, pozitionare, notorietate si reputatie, nationala sau internationala.

Obiectivul social:

  • Cresterea accesului pe piata muncii a 10 persoane provenite din grupurile vulnerabile prin utilizarea tehnicilor de promovare online in primul an de activitate al intreprinderii sociale;
  • Cresterea gradului de formare profesionala pentru persoanele provenite din grupurile vulnerabile prin oferirea de minim 2 training-uri de formare / an cu titlu gratuit pentru acestia;
  • Crearea de minim 1 parteneriat / an cu un ONG care activeaza in mediul social si oferirea de servicii de promovare online cu titlu gratuit pentru acesta;
  • Crearea a 3 locuri de munca cu norma partiala pana in maxim luna 2 de implementare si mentinerea acestora pe o perioada de cel putin 24 de luni de la obtinerea atestatului de intreprindere sociala;

Nevoia identificată:

Nevoia principala la care raspunde intreprinderea sociala este cea de cresterea a accesului pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile prin utilizarea de tehnici de promovare in mediul online. In acest sens intreprinderea sociala va pune la dispozitia persoanelor vulnerabile o platforma online.

  1. Nevoia de integrare pe piata muncii a persoanelor provenite din grupurile vulnerabile;
  2. Nevoia ONG-urilor sau asociatilor care activeaza in mediul social de a beneficia de servicii de promovare online;
  3. Nevoia de intreprinderi sociale in judetul Cluj care sa vina in sprijinul comunitatii prin realizarea de activitati sociale

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Beneficiarii directi ai intreprinderii sociale vor fi persoanele care provin din grupurile vulnerabile. Acestea vor beneficia de integrare pe piata prin utilizarea de tehnici de promovare in mediul online. Intreprinderea sociala va pune la dispozitia persoanelor vulnerabile o platforma online unde acestia vor fi promovati ca si viitori angajati. De asemenea, acestia vor beneficia si de de training-uri de formare profesionala oferite cu titlu gratuit de catre intreprinderea sociala. Aceste training-uri de formare profesionala vor avea ca si principal scop cresterea sanselor de angajare, precum si accelerarea procesului de gasire a unui loc de munca pentru persoanelor provenite din grupurile vulnerabile. Tot in categoria beneficiarilor sociali ai intreprinderii sunt incluse si ONG-urile sau asociatile care activeaza in scopuri sociale si care vor benefia de promovare online gratuita

Persoana de contact:

Buiga Remus-Andrei
0755 641 422
remus.buiga@gmail.com