Platforma ASIST

CERCETĂRI PRIVIND RADIOGRAFIEREA SUTUAȚIEI RESURSELOR FORESTIERE DIN ROMANIA

Descrierea cercetării:

Pădurile reprezintă terenuri cu vegetație forestieră având indicele de acoperire mai mare de 10% și suprafața mai mare de 0.5 ha. Arborii trebuie să atingă înălțimea minimă de 5 m la maturitatea în condiții normale de vegetație (excepție făcând jnepenișurile și aninișurile de anin verde, etc.), iar lățimea vegetației forestiere să fie de minim 20 m.

În 2020, pădurile reprezentau 38% din suprafața Uniunii Europene, România fiind printre țările cu suprafața redusă de pădure – doar 29% din suprafața țării era împădurită în 2020, pe când alte țări europene aveau chiar și peste 60% (Finlanda 66%, Suedia 63%, Slovenia 61%, Estonia 54%, Letonia 53%). Se estimează ca suprafața împădurită a scăzut de la 7,048 milioane ha in 2016 la 6,604 mil ha în 2020 conform statisticilor, pe când la nivel european suprafața de pădure a crescut cu aproape 10% din 1990 (de la 145 mil ha la 159 min ha).

Din suprafața totală împădurită, aproximativ 30% este acoperită de rășinoase, iar restul de 70% este acoperită de foioase. În anul 2020, proprietatea publică reprezenta 64,2% din suprafața totală a fondului forestier național, fiind administrată în principal de către Regia Națională̆ a Pădurilor – Romsilva, iar proprietatea privată reprezenta 35,8%, fiind administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private. În anul 2020, fondul forestier era concentrat într-o proporție însemnată̆ în regiunile de dezvoltare Centru (19,2% din totalul fondului forestier) şi Nord–Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord–Vest (15,3%), Sud–Vest–Oltenia (12,3%), Sud–Muntenia (10,0%), Sud–Est (8,4%) şi București–Ilfov (0,4%). Această cercetare își propune să ofere o perspectivă asupra comportamentului consumatorilor față de utilizarea padurilor din România și gradul de degradare al acestora. Pentru a realiza acest lucru, cercetarea va analiza în primul rând preocupările comune în ceea ce privește modul și gradul de împădurire, cum sunt curățate și folosite pădurile.

Scopul cercetării:

Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să analizăm care este situația actuală a pădurilor din România și gradul de degradare al acestora, pentru a contribui la dezvoltarea acțiunilor care ar putea fi implementate și desigur, pentru a genera scenarii posibile în ceea ce privește modul și gradul de împădurire, cum sunt curățate și folosite pădurile. Studiul va merge mai departe asupra modalităților durabile de utilizare a acestora și a dorinței consumatorilor de a se implica în astfel de practici.

Obiective:

O1. Realizarea unui studiu privind evoluția consumului față de pădurile din România dupa 1990.
O2. Realizarea unui studiu cantitativ privind atitudinea consumatorilor din Romania privind modul de folosire al pădurilor.
O3. Cercetare privind contribuția economiei circulare în ceea ce privește pădurile din România.
O4. Cercetare privind impactul împăduririilor asupra solului.
O5. Identificarea modelelor de bune practici în ceea ce privește pădurile din România.
O6. Generarea unor scenarii posibile pentru utilizarea sustenabilă a pădurilor prin implicarea consumatorilor.

Despre coordonatorul cercetării:

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 557/10.12.2021 este Dr.Ing. ec. Simina Lakatos, Asistent cercetare: Chiriluș Gicu Valeriu, email: valeriu.chirilus@ircem.ro, telefon 0 758 470 445, website: https://www.ircem.ro/despre-noi/echipa/.

Parteneri:

Universitatea Babeș-Bolyai

Durata contractului:

48 de luni