Platforma ASIST

CERCETĂRI PRIVIND RISIPA ALIMENTARĂ

Descrierea cercetării:

Risipa alimentară reprezintă o problemă economică și de mediu majoră în Europa și în întreaga lume. În UE, între 88 și 140 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt generate în fiecare an pentru un cost estimat la 143 miliarde de euro. În plus, risipa alimentară generează aproximativ 8% din emisiile cu efect de seră, în timp ce 55 de milioane de cetățeni ai UE nu își pot permite o masă de calitate în fiecare zi. Prin urmare, atât pentru mediu, cât și pentru persoanele care suferă de malnutriție, trebuie identificate cu celeritate toate posibilitățile de a reduce risipa de alimente și de a crea o producție și un consum de alimente care să maximizeze beneficiile acestora.

Într-un studiu recent condus de către ACR+ a reieșit faptul că cea mai mare amprentă de carbon o au deșeurile textile urmate de cele alimentare. Prin urmare ne dorim să vedem cât de mare este amprenta de carbon a deșeurilor alimentare în România. Prin intermediul acestui studiu ne dorim să aflăm care este situația actuală a deșeurilor alimentare în fiecare regiune din România pentru a putea determina astfel care este amprenta de carbon, pentru a putea propune acțiunile cele mai potrivite care ar putea fi implementate și desigur, pentru a genera scenarii posibile în cadrul cărora amprenta de carbon asociată acestei categorii de deșeuri s-ar putea reduce.

Scopul cercetării:

Prin intermediul acestui proiect, vom afla care este situația actuală a deșeurilor alimentare în fiecare regiune din România și amprenta lor de carbon, pentru a putea propune acțiunile cele mai potrivite care ar putea fi implementate și desigur, pentru a genera scenarii posibile în cadrul cărora amprenta de carbon asociată acestei categorii de deșeuri s-ar putea reduce.

Obiective:

O1. Determinarea cantității totale de deșeuri alimentare în funcție de proveniența acestora(agricultură, servicii, gospodării, etc) pentru fiecare regiune din România.
O2. Determinarea impactului amprentei de carbon a deșeurilor alimentare, pe regiune, în tone de dioxid de carbon.
O3. Determinarea cantității totale de deșeuri alimentare (categorii cheie) în România în funcție de ierarhia deșeurilor în UE.
O4. Estimarea amprentei de carbon pe întreaga durată de viață deșeurilor alimentare în funcție de modul de tratare.
O5. Identificarea modelelor de bune practici în ceea ce privește prevenirea și gestionarea deșeurilor alimentare, care se pot adapta în România.
O6. Generarea unor scenarii posibile pentru risipa alimentară care ar duce la reducerea amprentei de carbon.

Despre coordonatorul cercetării:

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul GI2021-01/084/25.02.2021 este CSII. Drd. Loredana Andreea BÎRGOVAN – expert dezvoltare comunitară, email: loredana.birgovan@ircem.ro, telefon 0741795638, website: https://www.ircem.ro/despre-noi/echipa/.

Parteneri:

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României
Universitatea Babeș-Bolyai
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Durata contractului:

36 de luni