Platforma ASIST

Livada Camp

Descriere:

Viziunea întreprinderii este să devină cunoscuți pe piață până în 2027 ca cei care deschid ușile către adevăratul spirit al unei destinații de cazare rurală care îmbină tradiția și produsele locale cu componenta socială. Misiunea: Întreprinderea socială ”LIVADA CAMP” oferă locuri de cazare promovând agro-turismul ecologic, îmbinat cu componeta socio-educațională comunitară, prin activitățile derulate se va proteja natura, produsele locale, tradiția, recondiționarea obiectelor vechi și totodată va milita pentru economia circulară și prevenirea poluării în zonă. Serviciile de cazare modernă, relaxarea și activitățile spotive vor fi puse la dispoziția tuturor beneficiarilor direcți. Vor beneficia de reducerea de 30% la cazare toate persoanele care fac dovada provenienței din grupuri vulnerabile. Produsele locale vor putea fi achiziționate de către turiști direct de la sursă. De asemenea aceștia vor putea achiziționa produse realizate de copii în activitățile educaționale (bani urmând a fi cheltuiți pentru dotarea campingului cu echipament sportiv și jocuri interactive).

Obiectivul social:

Obiectivul 1: Crearea a minimum 5 locuri de muncă şi ocuparea acestora cu personal calificat, din care 2 aparținând grupurilor vulnerabile; Obiectivul 2. Realizarea de tabere sociale bianual în Livada adresate copiilor proveniți din grupurile vulnerabile, pe o durată de 4 zile.

Nevoia identificată:

Problema de la care s-a pleact a fost lipsa unor unități de cazare care să sprijine persoanele care provin din grupurile vulnerabile. Întreprinderea socială ”LIVADACAMP” a identificat totodată și nevoia de șanse egale și acces la educație de calitate a grupurilor dezvantajate cu vârsta cuprinsă între 8-17 ani; crearea de noi locuri de muncă și acces la educație de calitate a grupurilor dezvantajate, precum și prin lipsa locurilor de muncă și dezvoltarea serviciilor locale.

Impact / Beneficii/Rezultate:

  • Satisfacerea nevoii de educație de calitate cu personal calificat, pentru 30 de copii din zona de NV cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani aparținând unor grupuri vulnerabile prin oferirea de cursuri și activități interactive derulate în cadrul natural din campingul dezvoltat în localitatea Livada.
  • Oferirea de locuri de cazare promovând agro-turismul ecologic, îmbinat cu componeta socio-educațională comunitară, prin activitățile derulate se va proteja natura, produsele locale, tradiția, recondiționarea obiectelor vechi și totodată va milita pentru economia circulară și prevenirea poluării în zonă.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Turiști, atât persoane din zona N-V cât și din toată țara sau străinătate cât și eleviilor/studenților care optează pentru excursii și provin din categoria grupurilor vulnerabile.

Nevoile întreprinderii

Identificarea de persoane care doresc servicii de cazare.

Persoana de contact:

Lakatos Gheorghe Daniel
0758959846
lakatos.gheorghedaniel@gmail.com

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

https://www.facebook.com/Livada-CAMP-101381928946119