Platforma ASIST

GuardianAngel.NET

Descriere:

S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. (www.ganet.ro) este o ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ, înfiinţată în Decembrie 2020 în Municipiul Sibiu, ca urmare a finanţării de minimis din POCU4.16 “Întreprinderi Sociale SOLIDARE”.

Aceasta oferă servicii și produse de securitate, sănătate și wellness pentru rezolvarea nevoilor socio-medicale ale clienților atât din mediul rural cât și urban și sprijinind autoritățile și organizațiile publice sau private în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a asistenței socio-medicale la distanță, contribuind prin acestea la crearea cadrului propice pentru dezvoltarea furnizorilor de astfel de bunuri și servicii. Prin utilizarea de tehnologii IT și echipamente ultramoderne întreprinderea poate interconecta clienții cu furnizorii de servicii medicale, inclusiv servicii medicale de urgență, reușind astfel să compare rezultatele și să trimită alerte sau notificări cu scop de motivare și informare conducând astfel la îmbunătățirea stării de spirit a persoanelor vulnerabile singure.

Obiectivul social:

Scopul întreprinderii noastre sociale consta in identificarea si rezolvarea a cat mai multor probleme social-medicale la nivelul comunităților si grupurilor defavorizate si vulnerabile.

  • Dezvoltarea continuă a tipurilor de produse si servicii oferite;
  • Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor de servicii de îngrijire la domiciliu;
  • Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor de servicii de supraveghere si monitorizare electronica la distanta;
  • Generarea de parteneriate si contracte cu organizații publice si private.

Nevoia identificată:

Nevoia identificata de la care s-a plecat a fost suplinirea nevoii de ingrijire socio-medicala pentru persoanele singure, in special varstnice si cele cu boli cronice. Au fost vizate zonele cu populatie izolata, cu acces dificil la serviciile medicale dar si acele persoane care locuiesc singure din zonele urbane.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Dezvoltarea ecosistemului myInfoBand care este un serviciu tip „abonament anual” ce permite accesarea datelor personale si medicale necesare in situații de criza (urgente medicale, accidente, pierderi), care sunt încărcate de către clienții serviciului/posesori ai brățărilor, eventual completate si corelate de către medicii de familie sau alte organizații. Acesta poate fi accesat online sau prin intermediul unei brățări din silicon cu plăcuța metalica sau din plastic gravata cu un cod QR dinamic, a cărui scanare cu orice smartphone, generează rapid pe acesta, in pagina web, toate informațiile de identificare, de contact si istoricul medical, completat de client in profilul utilizator.

Impact / Beneficii/Rezultate:

In primul an de activitate întreprinderea își dorește să ducă persoanele vulnerabile într-o stare mai buna si mai sigura, atât clienții persoane fizice cat si clienții instituționali aflați in evidentele APL, DGASPC / DJASPC-uri, AJPIS, MMFPS, MS / CNAS MINISTERE, AGENTII, ONG-uri, PO-uri (programe / proiecte fonduri UE); De asemenea vom aceasta va realiza parteneriate cu IGSU / ISU, STS-112, APL, Retele medicale publice / private, dar si cu furnizori de servicii medicale de urgenta cum sunt: Salvare, Smurd, Puls; nursing; ingrijire la domiciliu.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Grupul tinta este format de către persoanele singure, vulnerabile, in special persoanele vrâstnice, cele cu boli cronice dar si copiii care nu pot furniza verbal sau in scris detaliile necesare intervențiilor, in cazul unor situații de urgenta.

Nevoile întreprinderii

Pentru îndeplinirea obiectivelor intreprinderii noastre, principalele nevoi sunt : nevoia de finanțare prin fonduri europene ( din punct de vedere financiar) cat și nevoia de parteneriate ( din punct de vedere social)./p>

Persoana de contact:

  Andrei Linu
  0740173926
  office@ganet.ro

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

https://www.facebook.com/GuardianAngelNET-100741618657956

Site-ul întreprinderii sociale:

  https://www.ganet.ro/solutii/bratari-silicon-qr/