Platforma ASIST

Asociația Cluskultur

Descriere:

Activitatea Asociației CLUSKULTUR presupune furnizarea de servicii artistice, sub forma de organizarea și desfășurarea de evenimente publice sau private, cu artiști profesioniști, din sfera muzicii clasice și nu numai și asigurarea de servicii suport pentru interpretare (precum tehnică scenică, echipamente de sunet, transport). Asociația vine în sprijinul întreprinderilor sociale prin organizarea de evenimente caritabile, strângeri de fonduri, evenimente de promovare a culturii în zone defavorizate sau workshop-uri cu artiști pentru copii provenind din medii vulnerabile.

Obiectivul social:

Obiectivele sociale ale Asociației CLUSKULTUR sunt după cum urmează:

 1. Facilitarea accesului la cultură pentru persoanele din zone defavorizate și pentru cele provenind din medii vulnerabile.
 2. Dezvoltarea economiei sociale şi a unei societăţi echitabile din punct de vedere social, respectiv servirea interesului general, interesele comunității şi interesele personale nepatrimoniale ale membrilor, obiectiv concretizat prin organizarea de activități de interpretare artistică;
 3. De asemenea, în cadrul Asociației activează ca angajată o persoană provenind dintr-un mediu vulnerabil, care a fost dezvoltată profesional prin diferite cursuri de perfecționare online și prin contactul permanent cu mediul artistic, factori care i-au crescut nivelul de calificare pentru postul ocupat.

Nevoia identificată:

Asociația consideră că accesul la cultură prezintă o serie de avantaje atât individuale, cât și societale. La nivel individual putem vorbi despre modalități de petrecere a timpului liber, despre îmbunătățirea altor dimensiuni ale vieții – precum relațiile cu familia și prietenii – sau despre dezvoltarea unor competențe în diverse arii. La nivel societal pot fi aduse în discuție transformările care au loc în mediul economic și social. Regenerarea urbană este una dintre principalele provocări ale orașelor din societățile contemporane, iar accesul la cultură este un factor determinant pentru modul în care se transformă orașele. Orașele în care industriile creative au o pondere mai mare în economie sunt caracterizate de performanțe economice mai bune și funcționează ca centre de atragere a resurselor umane. Ponderea mai mare a industriilor creative este asociată și cu o participare culturală mai mare a populației.

Soluția dezvoltată de întreprinderea socială:

 1. Inovație/creativitate
 2. Aspectele inovatoare aplicate de Asociația CLUSKULTUR constau în modalitatea de prezentare a muzicii și în potențialul acesteia de a atrage publicul. Astfel, în playlist-ul evenimentelor pe care le organizează acestia includ melodii cunoscute, de diferite genuri, care să creeze o legătură cu publicul prin familiaritate și accesibilitate. În același timp, artiștii profesioniști, având un stil de interpretare clasic, dau o notă spectaculoasă și rafinată acestor melodii, oferind o interpretare unică și creând astfel un cadru atractiv pentru public.

  Acest lucru se reflectă și în prezentarea vizuală a evenimentelor publice, unde aplicăm principii de marketing întâlnite în alte domenii, adaptate pentru activitatea pe care o desfășurăm, prin coloristica afișelor, promovarea acestora pe social media și prin crearea de conturi pe diferite aplicații, cu acces la tipologii diferite de public (LinkedIn – Public business, Instagram – Public casual, TikTok – Public tânăr)

 3. Durabilitate

  Cultura este nemuritoare, asemeni interesului individului pentru artă. Acest fapt ne garantează existența perpetuă a nevoii pentru serviciile pe care le oferim. De asemenea, Academia de muzică din Cluj-Napoca produce anual peste 150 de absolvenți, dintre care doar o mică parte își urmează cariera în afara României sau se angajează la o instituție de cultură. Acest lucru oferă întreprinderii posibilitatea de a le oferi acestora o șansă de a profesa, asigurând în același timp întreprinderii colaboratori pe termen lung.

  Impact / Beneficii/Rezultate:

  • Obținerea unui atestat de întreprindere socială în primele trei luni de înființare;
  • Crearea unui loc de muncă pentru o persoană din grupuri vulnerabile;
  • Semnarea a trei parteneriate cu alte ONG-uri, care au ca scop aplicarea în comun a principiilor economiei sociale, prin intermediul serviciilor oferite de întreprinderea socială Asociația CLUSKULTUR (Cluj, Cultură) și cu mijlocirea partenerilor;
  • Angajarea unei persoane provenind dintr-o categorie defavorizată, încadrarea acesteia pe post și dezvoltarea cunoștințelor de specialitate atât prin activitatea desfășurată, cât și prin înscrierea acesteia la un curs online de perfecționare;
  • Înscrierea IS într-o rețea de întreprinderi sociale, menită să faciliteze comunicarea și colaborarea între acestea și participarea la diferite întâlniri online în sensul consolidării și dezvoltării acesteia;
  • Prezentarea și sprijinul desfășurării a două evenimente cultural/artistic în cadrul căruia au participat, în cadrul colectivului de artiști, persoane provenind dintr-o categorie defavorizată;
  • Susținerea unei prezentări în cadrul unei conferințe organizate de Societatea Națională de Cruce Roșie Română, despre aplicarea principiilor bunelor practici în cadrul Asociației CLUSKULTUR;
  • Promovarea principiilor economiei sociale, a modalităților prin care întreprinderile sociale pot fi înființate, precum și criteriile pe acestea trebuie să le respecte, prin intermediul paginilor de social media a IS.
  • Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

   Beneficiarii sociali ai întreprinderii sunt reprezentați de către persoane fizice din grupuri vulnerabile care doresc să participe la evenimente culturale/artistice, dar și de clienți sub forma de societăți, ONG-uri, primării, instituții publice sau alte entități care doresc să desfășoare evenimente cultural/educative prin intermediul serviciilor întreprinderii.

   În cazul persoanelor fizice, acestea sunt reprezentate de către persoane cu venituri mici, nivel redus de educație, persoane care provin din familii monoparentale, copii/tineri care provin din centre de plasament, persoane care suferă de dizabilități fizice sau mentale. Acestea pot fi atât persoane de sex masculin cât și de sex feminin, cu vârsta cuprinsă între 1 an – 75 de ani, avand un nivel de educație mediu și venituri mici.

   Tot in categoria de beneficiari sociali se încadrează persoana angajată în cadrul întreprinderii sociale provenind din grupuri vulnerabile, cât și potențiali voluntari care vor proveni din grupuri vulnerabile. Asociația CLUSKULTUR (Cluj, Cultură) susține creșterea gradului de ocupare din grupuri vulnerabile și implicarea prin voluntariat a persoanelor din grupuri vulnerabile.

   Totodata, este de menționat faptul ca Asociația are ca scop și implicarea în strângerea de fonduri pentru diferite cazuri sociale. În acest sens, a fost conceput un pachet de servicii de organizare a evenimentului, sonorizare și asigurare a tehnicii necesare, care va avea întotdeauna caracter gratuit pentru astfel de cauze. Beneficiarii fondurilor strânse se vor încadra tot în grupul țintă a intervenției întreprinderii sociale.

   Nevoile întreprinderii:

   Nevoile întreprinderii la nivel social sunt identificarea de beneficiari și parteneri pentru organizarea de evenimente caritabile și/sau strângeri de fonduri și oportunitatea furnizării de servicii artistice în cadrul diferitelor evenimente cu caracter social. Din punct de vedere economic, întreprinderea prestează servicii pentru clienți persoane fizice, corporate, instituții publice de cultură sau administrații locale. Orice client în plus este un beneficiu real pentru obiectivele economice ale Asociației, care asigură sustenabilitatea activității acesteia.

   Persoana de contact:

    Neculcea-Sâmpetrean Bogdan
    0745521228
    smanager@cluskultur.eu

   Pagida de facebook a întreprinderii sociale:

    https://www.facebook.com/cluskultur