Platforma ASIST

River Song INN

Descriere:

Întreprinderea socială dorește să ajute ONG-uri din România, prin oferirea de sprijin financiar, în baza unor contracte de sponsorizare, cu scopul facilitării incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, mai exact a celor diagnosticaţi cu sindrom Down. Se doreşte oferirea sprijinului financiar pentru minim 24 de copii cu sindrom Down din ţară, pentru cel puţin 2 ani, precum şi orgranizarea în colaborare cu ONG-urile identificate, a unui număr de minim 3 tabere educaţionale şi/sau recreaţionale, anual, pentru minim 24 de copii cu sindrom Down şi a familiilor acestora, oferindu-le gratuit, condiții de cazare, relaxare și socializare în cadrul pensiunii turistice ce va fi dotată şi amenajată de către întreprinderea socială. Se vor putea organiza activități recreative, excursii și drumeții în zona Maramureșului istoric, ateliere de lucru şi programe specifice de consiliere şi asistenţă pentru familii, cu scopul de a a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii.

Condiţiile de viaţa ale copiilor cu sindrom Down şi ale familiilor acestora pot fi îmbunătăţite prin asigurarea unor servicii integrate de terapii ocupaţionale, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică familială, psihiatrice, medicale, educaţionale, recuperatorii, astfel încât aceste persoane să beneficieze de sprijin permanent. Ne dorim ca impactul social să fie cât mai mare şi să reuşim încurajarea mai multor actori publici şi privaţi să acţioneze şi să se implice activ în vederea integrării copiilor cu sindrom Down în societate şi în şcoală. În acest sens, vom promova activităţile derulate în colaborare cu ONG-urile partenere cu care vom încheia contractele de sponsorizare, astfel încât să devenim un exemplu de bune practice şi să reuşim sensibilizarea opiniei publice şi promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu sindrom Down, respectiv conştientizarea publicului privind drepturile copiilor cu sindrom Down şi a nevoilor specifice ale acestora şi ale familiilor din care fac parte. În cadrul întreprinderii sociale se va crea un website şi o pagină de Facebook în vederea promovării activităţilor sociale ce vor fi întreprinse.

Obiectivul social:

Repartizarea a minim 90% din profitul rezultat din activitatea economică, către una sau mai multe ONG-uri identificate la nivel naţional ce au ca scop oferirea de consiliere şi suport pentru copiii cu sindrom DOWN, în vederea asigurării unor servicii integrate, ce constau în asigurarea de servicii sociale, medicale, socio-medicale, psihologice, educaționale etc., pentru prevenirea excluziunii sociale sau a situației de vulnerabilitate. Măsurile de sprijin vor fi oferite grupului vulnerabil indentificat (persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale), respectiv sprijinirea a minim 24 de copii diagnosticaţi cu sindromul DOWN. De asemenea, se doreşte asigurarea cazării în mod gratuit, în tabere recreaţionale, copiilor din grupul ţintă menţionat, minim 3 tabere/an pentru un total de 24 de copii cu sindrom DOWN, în cadrul Pensiunii „” (întreprinderea socială nou înfiinţată), pe o perioadă de 3-5 zile pe an, în baza unor contracte de sponsorizare încheiate cu ONG-urile menţionate.

Întreprinderea socială va asigura şi cazare în mod gratuit, în vederea organizării de tabere recreaţionale, minim 3 tabere/an pentru un total de 24 de copii cu sindrom DOWN şi a familiilor acestor copii, în cadrul Pensiunii „”, pentru o perioadă de 3-5 zile pe an, în baza contractelor de sponsorizare încheiate cu ONG-urile, cu scopul de a oferi informare, asistenţă şi sprijin moral/consiliere psihologică părinţilor, pentru a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii.

Nevoia identificată:

Problema socială identificată este riscul de marginalizare, de excluziune socială, pe care o reprezintă copiii diagnosticaţi cu sindrom Down; nevoia de a fi asistaţi şi pregătiţi în procesul de integrare socială prin activităţile de recuperare, reabilitare, socializare şi activităţi recreative, în vederea facilitării incluziunii sociale, cu scopul ca aceștia să își valorifice potențialul, competenţele și să devină membrii cu drepturi depline ai societății. Fundamentarea alegerii grupului ţintă şi a misiunii sociale vine din dorinţa de a conştientiza faptul că, singura dizabilitatea este de a nu vedea abilitatea. Legislaţia din România nu reuşeşte să acopere cele mai pregnante nevoi ale persoanelor cu sindrom DOWN şi ale aparţinătorilor acestora. Particularitatea izvorăşte din problemele medicale, psihologice şi sociale cu care se confruntă persoanele diagnosticate. Soluţionarea unor probleme medicale de către stat, asigură eventual un minim confort fizic, pe când măsurile privind confortabilitatea psihică şi integrarea socială sunt implementate în general la nivel de organizaţii nonguvernamentale, nefiind încă asumate de către stat. În concluzie, cu cât sprijinim mai mult şi mai mulţi dintre noi, ONG-urile în îndeplinirea scopului de a oferi din timp servicii integrate pentru persoanele diagnosticate cu sindrom Down, cu atât se vor elimina mai multe obstacole din viaţa de zi cu zi a acestor persoane. Prin acceptarea şi integrarea copiilor cu sindrom Down în societate, vom putea redescoperi umanitatea, vom aprecia din nou normalitatea şi o vom împărţi celor care luptă pentru ea.

Copiii cu sindrom Down au darul de a molipsi de dragoste pe toti cei care îi înconjoară! În România există lacune majore din punct de vedere a situaţiei reale a persoanelor cu sindrom Down. Sindromul Down sau trisomia 21 este cea mai frecventă şi cea mai bine cunoscută boală cromosomică. A fost descrisă clinic de John Langdon Down în 1866 dar, abia în 1959, Jerome Lejeune şi colaboratorii au stabilit că afecţiunea este produsă de trisomia 21. Incidenţa trisomiei 21 a fost estimată la 1:650 – 1:800 nou-născuţi vii (prevalenţa globală este – după Bray et al, 1998 – de 1,42 la 1000 (1/704); frecvenţa produşilor de concepţie Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020 cu trisomie 21 este însă mult mai mare (1 la 200) dar circa ¾ sunt eliminaţi ca avorturi spontane. Boala este mai frecventă la copiii de sex masculin, raportul sexelor fiind de 3 băieţi la 2 fete. Sindromul Down este cea mai frecventă afecţiune genetică, în lume trăiesc aproximativ 7 milioane de persoane diagnosticate cu acest sindrom, dintre care aproximativ 400.000 de persoane sunt în SUA. În România, din statistici neoficiale, există aproximativ 30.000 de persoane cu sindrom Down.

O statistică oficială (prima statistică a persoanelor cu sindrom Down din România – sursa: http://www.downinfoplus.ro/index.php/proiect/19-statistica-acap-5 ) obţinută în urma centralizării datelor din 47 DGASPC, date obţinute prin proiectul “Ai carte, ai parte”- finanţat de Comisia Europeană prin programul “Tineret în acţiune” numărul a fost mai mic – 4.420. Dintre aceștia 2.611 sunt copii și 1.809 adulți. Județul cu cele mai multe persoane cu sindrom Down este Iași în număr de 274, iar cele mai puține se află în Sălaj în număr de 34. Nivelul de școlarizare: Județul cu cei mai mulți copii cu sindrom Down în învățământul preșcolar este Buzău cu 26 copii, primar Mureș cu 23 copii, gimnazial Hunedoara cu 21 copii, iar neșcolarizați Vaslui cu 59 copii. Din cei 2611 copii cu sindrom Down, doar 41% urmează o formă de învățământ, restul fiind neșcolarizați. Servicii de recuperare: Județul cu cei mai mulți copii cu sindrom Down care beneficiază de servicii de recuperare în cadrul DGASPC este Timiș cu 66 copii iar județul Iași deține recordul cu cei mai mulți copii cu sindrom Down, 50 la număr, care beneficiază de servicii de recuperare în cadrul O.N.G.-urilor. Din toți copii cu sindrom Down doar 27% urmează un program de recuperare, 23% în centrele de stat și 4% în cadrul O.N.G.-urilor. Precizăm că datele prezentate în cadrul proiectului ”Ai carte, ai parte” sunt orientative. Cel mai probabil numărul de adulți cu sindrom Down să fie relativ mai mare. De asemenea, sunt părinți care nu au optat pentru încadrarea copilului lor cu sindrom Down într-un grad de handicap, aceștia nefiind în evidența D.G.A.S.P.C.-uri din țară.

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Întreprinderea socială dorește să ajute ONG-uri din România, prin oferirea de sprijin financiar, în baza unor contracte de sponsorizare, cu scopul facilitării incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, mai exact a celor diagnosticaţi cu sindrom Down. Se doreşte oferirea sprijinului financiar pentru minim 24 de copii cu sindrom Down din ţară, pentru cel puţin 2 ani, precum şi orgranizarea în colaborare cu ONG-urile identificate, a unui număr de minim 3 tabere educaţionale şi/sau recreaţionale, anual, pentru minim 24 de copii cu sindrom Down şi a familiilor acestora, oferindu-le gratuit, condiții de cazare, relaxare și socializare în cadrul pensiunii turistice ce va fi dotată şi amenajată de către întreprinderea socială. Se vor putea organiza activități recreative, excursii și drumeții în zona Maramureșului istoric, ateliere de lucru şi programe specifice de consiliere şi asistenţă pentru familii, cu scopul de a a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii. Condiţiile de viaţa ale copiilor cu sindrom Down şi ale familiilor acestora pot fi îmbunătăţite prin asigurarea unor servicii integrate de terapii ocupaţionale, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică familială, psihiatrice, medicale, educaţionale, recuperatorii, astfel încât aceste persoane să beneficieze de sprijin permanent.

Întreprinderea își dorește ca impactul social să fie cât mai mare şi să reuşească încurajarea mai multor actori publici şi privaţi să acţioneze şi să se implice activ în vederea integrării copiilor cu sindrom Down în societate şi în şcoală. În acest sens, vor promova activităţile derulate în colaborare cu ONG-urile partenere cu care vor încheia contractele de sponsorizare, astfel încât să devenim un exemplu de bune practice şi să reuşeasacă sensibilizarea opiniei publice şi promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu sindrom Down, respectiv conştientizarea publicului privind drepturile copiilor cu sindrom Down şi a nevoilor specifice ale acestora şi ale familiilor din care fac parte. În cadrul întreprinderii sociale se va crea un website şi o pagină de Facebook în vederea promovării activităţilor sociale ce vor fi întreprinse.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Strategia privind protecţia mediului: Proiectul presupune utilizarea unor tehnologii ce nu conduc la poluarea mediului ȋnconjurător mai mult, deşeurile rezultate ȋn urma desfăşurării activităţii de cazare vor fi colectate selectiv şi distribuite către o firmă specializată de reciclare a acestora.

Reciclarea inteligentă şi tratarea responsabilă a deşeurilor: În procesul de spălare şi curăţare a hainelor, lenjeriilor de pat şi a prosoapelor se vor utiliza detergenţi cât mai naturali / ecologici achiziţionate de la furnizori specializaţi. Echipamentele ce vor fi achizitionate vor fi de ultima generatie cu consumuri de energie electrică mult scăzute – clasa A++ (masina de spălat rufe, uscător de rufe, staţia de călcat, frigiderele, televizoarele, etc.). Iluminatul va fi realizat cu LED în toată structura de cazare. Un sistem complet de panouri solare de înalta performanţă si cu eficienţă foarte ridicată, cuplate la un boiler modern de minim 300 litri va asigura apa caldă menajeră pentru pensiune. Un kit complet de panouri fotovoltaice performante off-grid de minim 1600 WA va asigura energie electrică şi va contribui la reducerea energiei electrice absorbite din reţea

Principiul egalităţii de şanse și nediscriminarea – este respectat atât la elaborarea şi implementarea planului de afaceri cât și pe întreaga perioadă de funcţionare a întreprinderii, subliniindu-se nediscriminarea pe criterii de rasă, sex, orientare sexuală, convingeri religioase, Una dintre camerele de la parter va fi dotata şi adaptată cu utilitati pentru persoane cu dizabilităţi motorii ârstă, statut social, handicap, ş.a, pentru toate activitățile desfăşurate ce includ resursa umană.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Din activitatea economică prezentată, întreprinderea socială își propune să ajute timp de minim 2 ani, 24 de copii diagnosticaţi cu sindrom DOWN, prin repartizarea a 90% din profitul rezultat prin încheierea unor contracte de sponsorizare cu ONG-urile indentificate la nivel naţional, ce răspund nevoilor copiilor şi a familiilor acestora, de a fi asistaţi şi pregătiţi în procesul de integrare socială prin activităţile de recuperare, reabilitare, socializare şi prin activităţi recreative, în vederea facilitării incluziunii sociale, cu scopul ca aceștia să își valorifice potențialul și să devină membrii cu drepturi depline ai societății.

Întreprinderea socială va asigura şi cazare în mod gratuit, în vederea organizării de tabere educaţionale/recreaţionale, minim 3 tabere/an pentru un total de 24 de copii cu sindrom DOWN şi a familiilor acestor copii, în cadrul Pensiunii „”, pe o perioadă de 3-5 zile pe an, în baza contractelor de sponsorizare încheiate cu ONG-urile, cu scopul de a oferi informare, asistenţă şi sprijin moral/consiliere psihologică părinţilor, pentru a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii. Beneficiari indirecți: ONG-urile partenere, alți actori locali *(autoritati locale, societăți comerciale, etc.) implicați în promovarea serviciilor sociale oferite. Alti beneficiari indirecti: turistii cazati în cadrul pensiunii, furnizori, clienti care apeleaza la serviciile oferite de către întreprindere.

Persoana de contact:

 Batovski Anișoara
  0722596597
 anibat26@gmail.com