Platforma ASIST

Ce este o întreprindere socială?

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care respect principiile economie sociale și reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Întreprinderile sociale trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi certificate, astfel:
● activitatea desfășurată are scop social;
●respectă principiile economiei sociale;
● respectă următoarele criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Sunteți o întreprindere socială?

Alăturați-vă rețelei în creștere a întreprinderilor sociale certificate din cadrul Platformei ASIST, întreprinderi care vând produse sau servicii încorporând pe lângă componenta socială si economic, și component de mediu, reinvestind totdată majoritatea profitului în misiunea lor socială.