Platforma ASIST

Servicii

Certificarea întreprinderii sociale

Te sprijinim în obținerea certificatului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție care recunoaște întreprinderile care vând bunuri sau servicii, care acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. Certificarea creează oportunitatea de a accesa cumpărătorii sociali și a dezvolta o rețea de învățare și colaborare partajată.

Parteneriate de achiziții sociale și verzi

Lucrăm îndeaproape cu producători sociali de bunuri (produse și servicii) sociali sprijinindu-i cu servicii de formare, mentorat, consiliere și parteneriate clare. În calitate de partener de achiziții, acordați prioritate achizițiilor sociale și contribuiți la bunăstarea socială și de mediu a comunității.

Consultanță

Lucrăm în colaborare cu întreprinderi, instituții, organizații non-profit pentru a vă îndeplini obiectivele de achiziții sociale. Serviciile noastre se bazează pe ani de experiență în integrarea valorii sociale în politica și practica achizițiilor publice atăt clasice cât și achiziții publice verzi.

Instruire

Oferim o suită de evenimente de învățare personalizabile și webinarii pentru a vă sprijini în călătoria de învățare, implementare și măsurare a valorii sociale în dezvoltarea produselor și serviciilor pe care întreprinderea socială își propune să le realizeze. Pentru cumpărători sau furnizori, aceste programe vă pot ghida pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră către succesul unor achiziții care au la bază atât componenta socială cât și cea verde .

Acceleratorul de întreprinderi sociale

Acceleratorul de afaceri sociale ASIST este o component rezultă din Proiectul ASIST -Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610. Acesta este un un program destinat antreprenorilor, care își propun să realizeze activităţi economice cu impact social sau de mediu, care doresc să-şi dezvolte abilităţile în domeniul economiei sociale, pentru asigurarea dezvoltării și gestionării sustenabile a afacerii sociale.